Image
MPR Loading...

Mehanička struktura polietilenske folije obezbeđuje joj čvrstinu, neprobojnost i otpor na cepanje i bušenje. PE folije su termoskupljajuće ‒ mašine ih mogu obmotavati oko proizvoda, stvarajući zaštitu od rasipanja i kvašenja, a ujedno čuvajući rasut sadržaj na jednom mestu prilikom skladištenja, transporta i ređanja na rafove. PE folije štite od vlage, prljanja, prašine i atmosferskih nepogoda, pa se najčešće koriste u građevini prilikom obavljanja radova koji podrazumevaju prljanje, kapljanje i prskanje kao što su krečenje, stolarija, farbanje. Takođe se koriste kao privremeno rešenje prilikom postavljanja fasada, krovova, vrata i prozora, kao i podova jer odlično čuvaju od vlage. Svoju primenu PE folije su pronašle i u poljoprivedi ‒ odlična su zaštita od korova i insekata, tlo održavaju vlažnim i štite seme. Koriste se i u stolariji, kao zaštita od iverice i sitne prašine, a dobre su i za pokrivanje mašina i nameštaja prilikom rada ili farbanja.

  • Folija crevo i polucrevo

    Folija crevo i polucrevo

    PE folije u vidu creva i polucreva su izuzetno ekonomične ‒ pošto su termoskupljajuće, ne moraju obavijati ceo proizvod da bi ga zaštitile od rasipanja, a mogu se koristiti više puta i reciklirati jer su biorazgradive. Pružaju odličnu zaštitu od prašine, vlage i atmosferskih nepogoda, a poseban način pakovanja omogućava lakši transport ‒ nema rasipanja i ispadanja sadržaja. PE folije koriste se za pakovanje pojedinačnih prehrambenih, kao i tehničkih i mašinskih proizvoda u celine i pakete. Jednostavne su za upotrebu, a prozirnost omogućava bolju preglednost sadržaja, pa se proizvodi poput tetrapaka, voća, limenki, flaša itd. lako mogu prepoznati na rafovima.
  • Dzakovi i haube

    Dzakovi i haube

    Namenjeni uglavnom industrijskoj proizvodnji, džakovi i haube su najčešće korišćeni materiji za zaštitu paleta. Izuzetno su čvrsti i neprobojni pa pružaju odličnu zaštitu od vlage i atmosferskih nepogoda i olakšavaju transport i skladištenje u magacine. Termoskupljajuće haube predstavljaju najpogodnije rešenje i pružaju najbolju zaštitu proizvodima jer svojim posebnim mehaničkim svojstvima čvrsto obavijaju sadržaj i tako sprečavaju rasipanje i prljanje. Koriste se i van industrijske zone ‒ prilikom pakovanja tehničkih i prehrambenih proizvoda.